ATOS 诊疗部

海德堡ATOS 诊疗部提供优秀的医师, 他们实践于19个医生办事处和5个手术室,以及广泛的门诊和跨学科服务 – 以此来关怀您的健康。 

 

了解更多详情,请访问  www.atos.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

你要預約嗎?

06221/983-1000打電話給我們,或讓我們給您回電從我們: